Dance Sensation Dansschool

De oriëntatieklas is een voorbereiding op de vooropleiding. In de oriëntatieklas zijn 2 dansvakken verplicht, er wordt aandacht besteed aan de basis van de klassiek ballettechniek en PSMD. Voor deze klas zal één keer per jaar een auditie plaats vinden.